Aktualności prawne

Elektroniczne Księgi Wieczyste a RODO

Rzecznik Prawo Obywatelskich w lutym 2020r. wystąpił do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z prośbą o zajęcie się kwestią ochrony danych osobowych udostępnianych w ramach internetowego systemu ekw. W swoim stanowisku podkreślił konieczność rozpatrzenia problemu w odniesieniu do RODO. W obywatelskich skargach kierowanych do RPO porusza się problem udostępniania numeru PESEL, czy imion rodziców i…

Rządowy projekt zmiany ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne

Projekt rozwiązuje problem nadmiernych ograniczeń, w tym również biurokratycznych, występujących w procesie prowadzenia prac geodezyjnych i kartograficznych związanych m.in. ze