Aktualności prawne

Dofinansowanie do paneli fotowoltaicznych dla właścicieli domków rekreacyjnych

W wyniku najnowszych informacji płynących z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarski Wodnej o dofinansowanie do instalacji paneli fotowoltaicznych w ramach programu „Mój Prąd” mogą starać się także właściciele domów rekreacyjnych. Fundusz wskazał bowiem, iż stan prawny nieruchomości, na których montowane są panele, nie jest poddawany analizie. Wystarczające jest zatem, by osoby rekreacyjnie przebywające na…

Elektroniczne Księgi Wieczyste a RODO

Rzecznik Prawo Obywatelskich w lutym 2020r. wystąpił do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z prośbą o zajęcie się kwestią ochrony danych osobowych udostępnianych w ramach internetowego systemu ekw. W swoim stanowisku podkreślił konieczność rozpatrzenia problemu w odniesieniu do RODO. W obywatelskich skargach kierowanych do RPO porusza się problem udostępniania numeru PESEL, czy imion rodziców i…

Rządowy projekt zmiany ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne

Projekt rozwiązuje problem nadmiernych ograniczeń, w tym również biurokratycznych, występujących w procesie prowadzenia prac geodezyjnych i kartograficznych związanych m.in. ze