Baza wiedzy

Czym kieruje się biegły przy ustalaniu odszkodowania za nieruchomość wywłaszczoną pod drogę publiczną?

Za działki gruntu, które zostały przeznaczone pod drogę publiczną i stały się własnością gminy, powiatu, województwa albo Skarbu Państwa, dotychczasowemu właścicielowi (użytkownikowi wieczystemu) należy się odszkodowanie.

Jak zasiedzieć nieruchomość?

Zasiedzenie jest sposobem nabycia prawa związanym z upływem czasu.

Zasiedzenie nieruchomości rolnej

W Polsce wciąż istnieje wiele gruntów rolnych o nieuregulowanym stanie prawnym. Jednym z instrumentów służących uregulowaniu stanu prawnego nieruchomości jest zasiedzenie.

Operat szacunkowy – co to takiego?

Operat szacunkowy jest dokumentem utrwalonym na piśmie i uważa się go za swoistą opinię specjalisty w przedmiocie wartości nieruchomości o charakterze prawnie wiążącym.

Podział nieruchomości w drodze quoad usum – alternatywa dla zniesienia współwłasności

Quoad usum, czyli wydzielenie rzeczy do wyłącznego korzystania to czynność, której skutkiem pozostaje przyznanie na wyłączność współwłaściciela (bądź wielu współwłaścicieli) określonej części nieruchomości.