Baza wiedzy

Zmiana przepisów i problem ze stawkami opłaty za czynności notariusza.

11 września 2017 roku weszła w życie m. in. nowelizacja ustawy o ochronie praw lokatorów (…) Zmianie uległy przepisy dotyczące najmu okazjonalnego.

Zarzuty do opinii biegłego rzeczoznawcy majątkowego.

W każdej sprawie, czy to administracyjnej czy cywilnej, której rozstrzygnięcie zależy od ustalenia wartości: nieruchomości, nakładów, kosztów budowy, czy przedsiębiorstwa wynik sprawy w praktyce w dużej mierze zależy od opinii biegłego – rzeczoznawcy majątkowego.