Co oferujemy dlaczego KGN

 • Połączenie praktyki prawniczej z wiedzą i doświadczeniem z zakresu wyceny nieruchomości.
 • Jedynie współpraca specjalistów zapewni należytą ochronę właścicieli nieruchomości i użytkowników wieczystych w postępowaniach dotyczących nieruchomości.
 • Zawyżona opłata za użytkowanie wieczyste?
 • Konieczność działu i rozliczeń z nim związanych między współwłaścicielami nieruchomości?
 • Zawyżona lub zaniżona wartość nieruchomości w toku postępowania administracyjnego lub sądowego?
 • Nieadekwatne odszkodowanie za wywłaszczoną nieruchomość?
 • We wszystkich tych przypadkach niezbędna jest pomoc zarówno prawnika jak i rzeczoznawcy majątkowego – zapewnia ją Kancelaria Gospodarowania Nieruchomościami.

Użytkowanie wieczyste

 • realny problem użytkowników wieczystych to aktualizacja opłat za użytkowanie, dokonywana na podstawie wyceny sporządzanej na zlecenie właściciela nieruchomości – gminy lub starosty powiatowego w przypadku nieruchomości Skarbu Państwa,
 • profesjonalnie ocenimy okoliczności wypowiedzenia dotychczasowej opłaty i jej proponowaną wysokość,
 • na zlecenie użytkownika wieczystego możemy ustalić rynkową wartość użytkowania wieczystego – większość użytkowników wieczystych niezadowolonych z rażących podwyżek opłat nie korzysta z pomocy w tym zakresie pozbawiając się jakiejkolwiek szansy na skuteczne zakwestionowanie, często rażąco zawyżonych opłat,

Odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości

 • pomagamy na etapie poprzedzającym postępowanie wywłaszczeniowe doradzając i reprezentując klienta w toku rokowań prowadzonych pomiędzy organem administracji publicznej, a właścicielem nieruchomości – negocjacje co do warunków wywłaszczenia są obowiązkowym elementem poprzedzającym właściwa procedurę wywłaszczeniową. Na tym etapie sprawy dbamy by oferta w zakresie wysokości odszkodowania złożona przez organ była satysfakcjonująca dla właściciela nieruchomości – sprawdzamy możliwe do uzyskania wartości rynkowe nieruchomości i pod tym kątem prowadzimy negocjacje. Po ustaleniu warunków dbamy o szczegóły umowy pomiędzy organem a właścicielem.
 • rokowania nie przyniosły spodziewanych rezultatów ? – reprezentujemy właściciela w toku właściwej procedury wywłaszczeniowej, dbamy o to by odszkodowanie za wywłaszczenie odpowiadało wartości rynkowej nieruchomości, występujemy w imieniu właściciela na rozprawie przed starostą,

Postępowania administracyjne i sądowe

Jesteśmy pomocni w sprawach administracyjnych i sądowych, w których konieczna jest wiedza o nieruchomości i jej wartości.

Jeśli przykładowo:

 • jesteś stroną postępowania o podział majątku w którym znajduje się nieruchomość lub oczekujesz na taką sprawę? – doradzimy i pomożemy byś jako współwłaściciel otrzymał sprawiedliwie wydzieloną część majątku lub finansową rekompensatę odpowiadającą w możliwie najwyższym stopniu wartości rynkowej jego udziału w nieruchomości.
 • masz problem z przeniesieniem własności nieruchomości gruntowej na rzecz sąsiada, który przekroczył granice przy budowie? – ustalimy stan prawny i możliwość wykupu nieruchomości i wartość zajętej działki. Pomożemy w toku postępowania sądowego kontrolując ustalenia sądu i biegłych sądowych.

Doradztwo/obsługa transakcji

sprzedaż nieruchomości:

 • przeanalizujemy i zasugerujemy zmiany w umowie sprzedaży lub przedwstępnej i przyrzeczonej sprzedaży nieruchomości,
 • możemy kompleksowo obsłużyć całą transakcję od analizy umowy pośrednictwa, przez sprawdzenie stanu prawnego nieruchomości, weryfikację wartości nieruchomości, po pomoc w ustaleniu szczegółowych warunków transakcji.

najem nieruchomości:

 • przygotujemy umowę najmu okazjonalnego nieruchomości,
 • zaopiniujemy lub przygotujemy umowę najmu lokalu użytkowego.