Radca prawny nieruchomości Gniezno

Kancelaria Gospodarowania Nieruchomościami Gniezno  koncentruje się na doradztwie prawnym w zakresie obrotu nieruchomościami w Gnieźnie

Regulujemy sprawy , które związane są z nabyciem nieruchomości na drodze sprzedaży, darowizny, dziedziczenia, zasiedzenia oraz podziału nieruchomości wspólnej. Sporządzamy rzeczone umowy zarówno docelowe, jak i przedwstępne. Gwarantujemy pełną obsługę prawną właścicielom nieruchomości – od doradztwa podatkowego, poprzez sporządzanie operatów szacunkowych, umów najmu i dzierżawy, aż po wsparcie przy ustanawianiu służebności – zarówno gruntowych, przesyłu, jak i mieszkania. Współposiadaczom doradzamy także przy doborze najlepszego sposobu zniesienia współwłasności – poprzez podział, sprzedaż lub przyznanie nieruchomości wspólnej jednemu ze współwłaścicieli.

Proponujemy również wsparcie w zakresie rozliczania nakładów jakie zostały poniesione w związku z nieruchomością wspólną, zarządzaniem nią i właściwym wykorzystywaniem. Proponujemy doradztwo prawne dotyczące ochrony własności oraz posiadania. W tym takich zagadnień, jak roszczenia posesoryjne: o przywrócenie stanu poprzedniego i zaniechanie naruszeń , a także ochrona posiadania między współposiadaczami. W ramach oferowanych usług dokonujemy również czynności , które są niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę – zarówno dla obszarów, gdzie zostało uchwalone studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, jak i dla tych objętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Proponujemy również pomoc prawną w zakresie postępowań wieczystoksięgowych – zakładania ksiąg wieczystych, dokonywania w nich wpisów i uzgadniania stanów ujawnionych w księdze wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym.