Radca prawny nieruchomości Nowy Tomyśl

Kancelaria Gospodarowania Nieruchomościami Nowy Tomyśl  zajmująca się doradztwem prawnym z zakresu obrotu nieruchomościami w Nowym Tomyślu

Regulujemy sprawy , które związane są z nabyciem nieruchomości na drodze sprzedaży, darowizny, dziedziczenia, zasiedzenia oraz podziału nieruchomości wspólnej. Sporządzamy rzeczone umowy docelowe oraz przedwstępne. Zapewniamy kompleksową obsługę prawną właścicielom nieruchomości – od doradztwa podatkowego, poprzez sporządzanie operatów szacunkowych, umów najmu i dzierżawy, aż po pomoc przy ustanawianiu służebności – zarówno gruntowych, przesyłu, jak i mieszkania. Współposiadaczom doradzamy także przy doborze najlepszego sposobu zniesienia współwłasności – poprzez podział, sprzedaż lub przyznanie nieruchomości wspólnej jednemu ze współwłaścicieli.

Oferujemy też wsparcie w zakresie rozliczania nakładów na nieruchomość wspólną, zarządzania nią i odpowiedniego korzystania. Proponujemy doradztwo prawne z zakresu ochrony własności oraz posiadania. W tym takich zagadnień, jak roszczenia posesoryjne: o przywrócenie stanu poprzedniego oraz zaniechanie naruszeń oraz ochrona posiadania między współposiadaczami. W ramach oferowanych usług dokonujemy również czynności , które są niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę – zarówno dla terenów, gdzie zostało uchwalone studium uwarunkowań oraz kierunków zagospodarowania przestrzennego, jak i dla tych objętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Oferujemy również pomoc prawną w zakresie postępowań wieczystoksięgowych – zakładania ksiąg wieczystych, dokonywania w nich wpisów oraz uzgadniania stanów jakie ujawnione są w księdze wieczystej z aktualnym stanem prawnym.