Samowola budowlana

Co to jest samowola budowlana? Najkrócej rzecz ujmując – samowola budowlana jest to pobudowanie obiektu budowlanego lub jego części bez wymaganego prawem pozwolenia na budowę, albo zgłoszenia. Ustawodawca nie zdefiniował dokładnie pojęcia samowoli budowlanej, wskazując jedynie w art. 48 prawa budowlanego, że organ nadzoru budowlanego wydaje postanowienie o wstrzymaniu budowy w przypadku obiektu budowlanego lub…