Zasiedzenie nieruchomości a spadkobiercy

Jak zasiedzieć nieruchomość?

Zasiedzenie jest sposobem nabycia prawa związanym z upływem czasu.

Zasiedzenie nieruchomości rolnej

W Polsce wciąż istnieje wiele gruntów rolnych o nieuregulowanym stanie prawnym. Jednym z instrumentów służących uregulowaniu stanu prawnego nieruchomości jest zasiedzenie.

Nabycie własności nieruchomości w drodze zasiedzenia

Zasiedzenie to instytucja znana już w prawie rzymskim jako usucapio, która jest jednym z wielu sposobów nabycia własności nieruchomości gruntowej, budynkowej lub lokalowej w sposób pierwotny (tj. bez pośrednictwa innej osoby, właściciel nie wchodzi w sytuację prawną poprzednika).

Termin zasiedzenia nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa

Terminy i możliwości zasiedzenia nieruchomości stanowiących własność prywatną oraz nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa, są odmienne. W przypadku nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa do dnia 1 października 1990 roku obowiązywał całkowity zakaz nabycia nabycie przez zasiedzenie własności nieruchomości państwowej wynikający z przepisu art. 177 ustawy Kodeks cywilny. Przepis ten został uchylony przez ustawę z dnia 28 sierpnia 1990 roku o zmianie ustawy – Kodeks Cywilny (Dz.U. Nr 55, poz. 321).