Użytkowanie wieczyste

  • realny problem użytkowników wieczystych to aktualizacja opłat za użytkowanie, dokonywana na podstawie wyceny sporządzanej na zlecenie właściciela nieruchomości – gminy lub starosty powiatowego w przypadku nieruchomości Skarbu Państwa,
  • profesjonalnie ocenimy okoliczności wypowiedzenia dotychczasowej opłaty i jej proponowaną wysokość,
  • na zlecenie użytkownika wieczystego możemy ustalić rynkową wartość użytkowania wieczystego – większość użytkowników wieczystych niezadowolonych z rażących podwyżek opłat nie korzysta z pomocy w tym zakresie pozbawiając się jakiejkolwiek szansy na skuteczne zakwestionowanie, często rażąco zawyżonych opłat,
  • przeprowadzimy postępowanie przed organami administracji oraz przed sądem powszechnym w celu uzyskania możliwie najkorzystniejszej wysokości opłaty – różnice między opłatami narzucanymi użytkownikom wieczystym a ich wysokością ustaloną finalnie przez sąd sięgają nawet kilkudziesięciu procent.