Doradztwo/obsługa transakcji

Sprawdzenie stanu prawnego nieruchomości.

Rekomendujemy rozpoczęcie współpracy od konsultacji już na etapie przygotowań do zakupu lub sprzedaży nieruchomości.

W ramach naszej praktyki badamy i regulujemy stan prawny nieruchomości w księdze wieczystej, analizujemy ewentualne ryzyka w zakresie obciążeń i ograniczeń dotyczących nieruchomości.

Na zlecenie klienta przygotowujemy analizy ryzyka związanego z nabyciem nieruchomości, jak również wskazujemy w jaki sposób to ryzyko wyeliminować lub chociażby zmniejszyć.

Przeprowadzenie audytu prawnego to przejaw staranności i ostrożności przy wszelkich transakcjach dotyczących
Przeprowadzamy kompleksowe jak i cząstkowe audyty prawne spółek i nieruchomości, a efektem naszych prac jest raport z badania prawnego. W zależności od ustaleń raport może wskazywać tylko na ryzyka prawne, obejmować sposoby ich uniknięcia lub rozwiązania problemów, czy też w skondensowany sposób przedstawiać obraz całej sytuacji prawnej przedmiotu transakcji. Naszą analizę każdorazowo dostosowujemy do konkretnego przypadku – specyfiki badanego przedmiotu, celów którym badanie ma służyć, a przede wszystkim do Twoich potrzeb i oczekiwań.

Nasze doświadczenia obejmują audyty prawne, w których ryzyko wykryte przez nas miało wpływ na cenę, jak i takie, po których z transakcji rezygnowano albo dokonanie transakcji było uzależnione od usunięcia stwierdzonych uchybień.
Często z planami sprzedaży lub nabycia nieruchomości wiąże się konieczność opracowania koncepcji transakcji oraz koncepcji finansowania zakupu tych nieruchomości. Przygotowujemy i opiniujemy projekty umów przedwstępnych oraz finalnych umów przenoszących prawo własności. Możemy reprezentować Cię również w trakcie negocjacji warunków sprzedaży nieruchomości lub wesprzeć na etapie zawierania umowy w kancelarii notarialnej. Od lat współpracujemy z notariuszami.

Podsumowując:

  • Przygotujemy lub przeanalizujemy i zasugerujemy zmiany w umowie sprzedaży lub przedwstępnej i przyrzeczonej sprzedaży nieruchomości.
  • Możemy kompleksowo obsłużyć całą transakcję od analizy umowy pośrednictwa, przez sprawdzenie stanu prawnego nieruchomości, weryfikację wartości nieruchomości, po pomoc w ustaleniu szczegółowych warunków transakcji.
  • Współpracujemy z notariuszami i możemy uczestniczyć również w finalizacji umowy dotyczącej nieruchomości, która wymaga formy aktu notarialnego.
  • Przygotujemy umowę najmu lub najmu okazjonalnego nieruchomości.
  • Zaopiniujemy lub przygotujemy umowę najmu lokalu użytkowego.