Podział majątku zniesienie współwłasności nieruchomości

Okoliczności, w których zachodzi potrzeba lub wręcz konieczność dokonania podziału majątku mogą być różnorakie. Sprawy te obejmują rozliczenia majątku wspólnego między małżonkami, byłymi wspólnikami, spadkobiercami jak również współwłaścicielami nieruchomości z innych tytułów prawnych.

Prowadzimy kompleksowe doradztwo prawne w przedmiocie zniesienia współwłasności majątkowej powstałej z różnych tytułów prawnych: z tytułu spadkobrania, wynikającej z umowy, np. umowy spółki, jak również powstałej z mocy prawa w wyniku zawarcia małżeństwa.

Proponujemy pomoc prawną już w fazie poprzedzającej sporządzenie umowy małżeńskiej majątkowej, czy wniosku znoszącego współwłasność. W szczególności możemy zapewnić udział rzeczoznawcy majątkowego, który wesprze przy oszacowaniu nieruchomości będącej przedmiotem współwłasności, W razie potrzeby (w przypadku nieruchomości budynkowych) doradzamy w jaki sposób optymalnie przeprowadzić podział majątku, doradzamy przy inwentaryzacji nieruchomości.

Rekomendujemy też najlepszą, stosownie do indywidualnej sytuacji każdego klienta, drogę zniesienia współwłasności. Niekiedy bowiem wstąpienie na drogę sądową nie przyniesie oczekiwanych rezultatów, a wydłuży jedynie oczekiwanie w przedmiocie decyzji znoszącej współwłasność.

W przypadku obrania drogi sądowej, sporządzamy wniosek o zniesienie współwłasności zawierający fachowe uzasadnienie dla wybranego sposobu podziału majątku. Na zlecenie klienta kompleksowo przedstawiamy jego sytuację faktyczną przemawiającą za określonymi rozwiązaniami. W przypadku decyzji o złożeniu wniosku do sądu pomagamy przy kompletowaniu wszelkich potrzebnych dowodów. Na żądanie klienta występujemy również w postępowaniu w roli profesjonalnych pełnomocników.

Doradzamy także w zakresie zawarcia umowy znoszącej współwłasność oraz każdorazowo weryfikujemy jej dopuszczalność.

Na prośbę naszych klientów, towarzyszymy im także przy podziale majątku następującym po zniesieniu współwłasności dbając o odpowiednie przyporządkowanie składników majątku wspólnego.

Zapewniamy naszym klientom porady prawne co do zaciągania zobowiązań po ustanowieniu ustroju rozdzielności majątkowej, w tym co do sposobu powiadamiania wierzycieli o wiążącym ustroju.

Wszelkie podejmowane przez nas działania dostosowujemy do Twoich oczekiwań i potrzeb mając na uwadze, iż każdy analizowany przypadek ma inną specyfikę.

Podsumowując:

  • Przeanalizujemy sytuację faktyczną i zarekomendujemy najlepszą drogę zniesienia współwłasności,
  • Możemy kompleksowo obsłużyć cały proces zniesienia współwłasności od przygotowania i złożenia wniosku aż po końcowe rozstrzygnięcie o podziale majątku,

    Przygotujemy wniosek o zniesienie współwłasności i wniesiemy go do właściwego sądu,

  • Na życzenie klienta możemy reprezentować go jako pełnomocnicy procesowi w postępowaniu przed sądem,
  • Współpracujemy z notariuszami i możemy uczestniczyć również w finalizacji umowy dotyczącej zniesienia współwłasności, która wymaga formy aktu notarialnego.