Odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości

  • pomagamy na etapie poprzedzającym postępowanie wywłaszczeniowe doradzając i reprezentując klienta w toku rokowań prowadzonych pomiędzy organem administracji publicznej, a właścicielem nieruchomości – negocjacje co do warunków wywłaszczenia są obowiązkowym elementem poprzedzającym właściwa procedurę wywłaszczeniową. Na tym etapie sprawy dbamy by oferta w zakresie wysokości odszkodowania złożona przez organ była satysfakcjonująca dla właściciela nieruchomości – sprawdzamy możliwe do uzyskania wartości rynkowe nieruchomości i pod tym kątem prowadzimy negocjacje. Po ustaleniu warunków dbamy o szczegóły umowy pomiędzy organem a właścicielem.
  • rokowania nie przyniosły spodziewanych rezultatów ? – reprezentujemy właściciela w toku właściwej procedury wywłaszczeniowej, dbamy o to by odszkodowanie za wywłaszczenie odpowiadało wartości rynkowej nieruchomości, występujemy w imieniu właściciela na rozprawie przed starostą,
  • niekorzystna decyzja wywłaszczeniowa, odszkodowanie nieadekwatne do wartości nieruchomości ? – działamy dalej, sporządzając odwołanie do wojewody, a gdy i tu wynik nas nie satysfakcjonuje prowadzimy sprawę przed sądami administracyjnymi.
  • na każdym etapie sprawy możemy włączyć się do postępowania i pomóc weryfikować wartość odszkodowania oraz zbadać prawidłowość działania organów przeprowadzających wywłaszczenie.