Aktualności prawne

Nowelizacja Prawa Budowlanego – 19 września 2020

W dniu 19 września 2020 r. wchodzi w życie nowelizacja Prawa Budowlanego. Podział projektu budowlanego, legalizacja samowoli budowlanych, zniesienie możliwości unieważnienia decyzji o pozwoleniu na budowę, czy odstępstwo od stosowania wzorów pozwoleń na budowę to tylko niektóre z wielu zmian proponowanych przez znowelizowaną ustawę. Odstępstwo od przepisów techniczno –  budowlanych Znowelizowane Prawo Budowlane dopuszcza możliwość…

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, skutki tzw. luki planistycznej

W dniu 22 maja 2019 r. Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok (SK 22/16) o niezgodności art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, a konkretnie z jej art. 64 ust.2. Trybunał za sprzeczne z Konstytucją uznał takie rozumienie art. 37 ust u.p.z.p., które dopuszczałoby…

Dofinansowanie do paneli fotowoltaicznych dla właścicieli domków rekreacyjnych

W wyniku najnowszych informacji płynących z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarski Wodnej o dofinansowanie do instalacji paneli fotowoltaicznych w ramach programu „Mój Prąd” mogą starać się także właściciele domów rekreacyjnych. Fundusz wskazał bowiem, iż stan prawny nieruchomości, na których montowane są panele, nie jest poddawany analizie. Wystarczające jest zatem, by osoby rekreacyjnie przebywające na…

Elektroniczne Księgi Wieczyste a RODO

Rzecznik Prawo Obywatelskich w lutym 2020r. wystąpił do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z prośbą o zajęcie się kwestią ochrony danych osobowych udostępnianych w ramach internetowego systemu ekw. W swoim stanowisku podkreślił konieczność rozpatrzenia problemu w odniesieniu do RODO. W obywatelskich skargach kierowanych do RPO porusza się problem udostępniania numeru PESEL, czy imion rodziców i…

Rządowy projekt zmiany ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne

Projekt rozwiązuje problem nadmiernych ograniczeń, w tym również biurokratycznych, występujących w procesie prowadzenia prac geodezyjnych i kartograficznych związanych m.in. ze