Aktualności prawne

Projekt budowlany w świetle znowelizowanej ustawy

Znowelizowane Prawo budowlane wprowadziło rozdział projektu budowlanego na trzy odrębne elementy. Od 19 września 2020 r. składa się na niego projekt zagospodarowania działki lub terenu, projekt architektoniczno – budowlany oraz projekt techniczny. W każdej z części sporządzanej przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności, powinny zostać ujęte kwestie bezpieczeństwa pożarowego. Projekt zagospodarowania działki lub…

Czynniki uwzględnianie przy określaniu wartości nieruchomości

W jednym z najnowszych wyroków, tj. wyroku z dnia 12 stycznia 2021 r., sygn. akt II OSK 1407/19, LEX nr 3124021, Naczelny Sąd Administracyjny (dalej „NSA”) wypowiedział się co do daty stanu, zgodnie z którym dokonuje się oszacowania nieruchomości.

Nowelizacja Prawa Budowlanego – 19 września 2020

W dniu 19 września 2020 r. wchodzi w życie nowelizacja Prawa Budowlanego. Podział projektu budowlanego, legalizacja samowoli budowlanych, zniesienie możliwości unieważnienia decyzji o pozwoleniu na budowę, czy odstępstwo od stosowania wzorów pozwoleń na budowę to tylko niektóre z wielu zmian proponowanych przez znowelizowaną ustawę. Odstępstwo od przepisów techniczno –  budowlanych Znowelizowane Prawo Budowlane dopuszcza możliwość…

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, skutki tzw. luki planistycznej

W dniu 22 maja 2019 r. Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok (SK 22/16) o niezgodności art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, a konkretnie z jej art. 64 ust.2. Trybunał za sprzeczne z Konstytucją uznał takie rozumienie art. 37 ust u.p.z.p., które dopuszczałoby…

Dofinansowanie do paneli fotowoltaicznych dla właścicieli domków rekreacyjnych

W wyniku najnowszych informacji płynących z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarski Wodnej o dofinansowanie do instalacji paneli fotowoltaicznych w ramach programu „Mój Prąd” mogą starać się także właściciele domów rekreacyjnych. Fundusz wskazał bowiem, iż stan prawny nieruchomości, na których montowane są panele, nie jest poddawany analizie. Wystarczające jest zatem, by osoby rekreacyjnie przebywające na…