Postępowania administracyjne i sądowe

Jesteśmy pomocni w sprawach administracyjnych i sądowych, w których konieczna jest wiedza o nieruchomości i jej wartości.

Jeśli przykładowo:

  • jesteś stroną postępowania o podział majątku w którym znajduje się nieruchomość lub oczekujesz na taką sprawę? – doradzimy i pomożemy byś jako współwłaściciel otrzymał sprawiedliwie wydzieloną część majątku lub finansową rekompensatę odpowiadającą w możliwie najwyższym stopniu wartości rynkowej jego udziału w nieruchomości.
  • masz problem z przeniesieniem własności nieruchomości gruntowej na rzecz sąsiada, który przekroczył granice przy budowie? – ustalimy stan prawny i możliwość wykupu nieruchomości i wartość zajętej działki. Pomożemy w toku postępowania sądowego kontrolując ustalenia sądu i biegłych sądowych.
  • od wielu lat nieformalnie władasz nieruchomością ? – być może nabyłeś prawo własności przez zasiedzenie. Pomożemy ustalić rzeczywisty stan nieruchomości i ewentualnie doprowadzimy do zalegalizowania własności nieruchomości.
  • Pamiętaj o jednym – w postępowaniu przed sądami powszechnymi czas na ogół nie gra na Twoją korzyść – im później zwrócić się o pomoc, tym trudniejsze, z przyczyn proceduralnych, może być uzyskanie korzystnego rozstrzygnięcia.