W czym możemy Ci pomóc?
Zapoznaj się z naszą ofertą
Nasz zespół
wykwalifikowanych specjalistów
Tomasz Rabczyński

Tomasz Rabczyński

radca prawny

Członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu, orzecznik w sprawach z zakresu gospodarowania nieruchomościami, ze szczególnym uwzględnieniem spraw z zakresu opłat związanych ze wzrostem wartości nieruchomości oraz zagadnień związanych z użytkowaniem wieczystym, pełnomocnik w licznych postępowaniach sądowych w sprawach dotyczących działów majątków obejmujących nieruchomości, doradca w transakcjach dotyczących nieruchomości.

Bogusław Komoda

Bogusław Komoda

rzeczoznawca majątkowy

Wieloletni biegły sądowy z zakresu wyceny nieruchomości i przedsiębiorstw, autor licznych opinii i operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości na potrzeby weryfikacji opłat związanych z wartością nieruchomości oraz ustalania odszkodowań za wywłaszczone nieruchomości, pełnomocnik w postępowaniach administracyjnych dotyczących nieruchomości.

Jakub Wasilewski

Jakub Wasilewski

radca prawny

Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie oraz absolwent studiów podyplomowych z wyceny nieruchomości w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Pełnomocnik w postępowaniach sądowych i administracyjnych dotyczących nieruchomości. Świadczy pomoc prawną w zakresie transakcji oraz badania stanu prawnego nieruchomości.

Opinie naszych klientów
co o nas mówią

Krzysztof Ostrowski

Prezes Zarządu komplementariusza ROBI Sp. z o.o. Sp. k.

Leszek Skibiński

Andrzej Kmieciak

Halina i Jan Giebień

Nasze artykuły
Wiemy wszystko o nieruchomościach
Aktualności
bądź na bieżąco...

Projekt budowlany w świetle znowelizowanej ustawy

Znowelizowane Prawo budowlane wprowadziło rozdział projektu budowlanego na trzy odrębne elementy. Od 19 września 2020 r. składa się na niego projekt zagospodarowania działki lub terenu, projekt architektoniczno – budowlany oraz projekt techniczny. W każdej z części sporządzanej przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności, powinny zostać ujęte kwestie bezpieczeństwa pożarowego. Projekt zagospodarowania działki lub…
więcej

Dofinansowanie do paneli fotowoltaicznych dla właścicieli domków rekreacyjnych

W wyniku najnowszych informacji płynących z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarski Wodnej o dofinansowanie do instalacji paneli fotowoltaicznych w ramach programu „Mój Prąd” mogą starać się także właściciele domów rekreacyjnych. Fundusz wskazał bowiem, iż stan prawny nieruchomości, na których montowane są panele, nie jest poddawany analizie. Wystarczające jest zatem, by osoby rekreacyjnie przebywające na…
więcej

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, skutki tzw. luki planistycznej

W dniu 22 maja 2019 r. Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok (SK 22/16) o niezgodności art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, a konkretnie z jej art. 64 ust.2. Trybunał za sprzeczne z Konstytucją uznał takie rozumienie art. 37 ust u.p.z.p., które dopuszczałoby…
więcej