W czym możemy Ci pomóc?
Zapoznaj się z naszą ofertą
Nasz zespół
wykwalifikowanych specjalistów
Tomasz Rabczyński

Tomasz Rabczyński

radca prawny

Członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu, orzecznik w sprawach z zakresu gospodarowania nieruchomościami, ze szczególnym uwzględnieniem spraw z zakresu opłat związanych ze wzrostem wartości nieruchomości oraz zagadnień związanych z użytkowaniem wieczystym, pełnomocnik w licznych postępowaniach sądowych w sprawach dotyczących działów majątków obejmujących nieruchomości, doradca w transakcjach dotyczących nieruchomości.

Bogusław Komoda

Bogusław Komoda

rzeczoznawca majątkowy

Wieloletni biegły sądowy z zakresu wyceny nieruchomości i przedsiębiorstw, autor licznych opinii i operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości na potrzeby weryfikacji opłat związanych z wartością nieruchomości oraz ustalania odszkodowań za wywłaszczone nieruchomości, pełnomocnik w postępowaniach administracyjnych dotyczących nieruchomości.

Jakub Wasilewski

Jakub Wasilewski

radca prawny

Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie oraz absolwent studiów podyplomowych z wyceny nieruchomości w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Pełnomocnik w postępowaniach sądowych i administracyjnych dotyczących nieruchomości. Świadczy pomoc prawną w zakresie transakcji oraz badania stanu prawnego nieruchomości.

Opinie naszych klientów
co o nas mówią

Krzysztof Ostrowski

Prezes Zarządu komplementariusza ROBI Sp. z o.o. Sp. k.

Leszek Skibiński

Andrzej Kmieciak

Halina i Jan Giebień

Nasze artykuły
Wiemy wszystko o nieruchomościach
Aktualności
bądź na bieżąco...

Projekt budowlany w świetle znowelizowanej ustawy

Znowelizowane Prawo budowlane wprowadziło rozdział projektu budowlanego na trzy odrębne elementy. Od 19 września 2020 r. składa się na niego projekt zagospodarowania działki lub terenu, projekt architektoniczno – budowlany oraz projekt techniczny. W każdej z części sporządzanej przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności, powinny zostać ujęte kwestie bezpieczeństwa pożarowego. Projekt zagospodarowania działki lub…
więcej

Elektroniczne Księgi Wieczyste a RODO

Rzecznik Prawo Obywatelskich w lutym 2020r. wystąpił do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z prośbą o zajęcie się kwestią ochrony danych osobowych udostępnianych w ramach internetowego systemu ekw. W swoim stanowisku podkreślił konieczność rozpatrzenia problemu w odniesieniu do RODO. W obywatelskich skargach kierowanych do RPO porusza się problem udostępniania numeru PESEL, czy imion rodziców i…
więcej

Nowelizacja Prawa Budowlanego – 19 września 2020

W dniu 19 września 2020 r. wchodzi w życie nowelizacja Prawa Budowlanego. Podział projektu budowlanego, legalizacja samowoli budowlanych, zniesienie możliwości unieważnienia decyzji o pozwoleniu na budowę, czy odstępstwo od stosowania wzorów pozwoleń na budowę to tylko niektóre z wielu zmian proponowanych przez znowelizowaną ustawę. Odstępstwo od przepisów techniczno –  budowlanych Znowelizowane Prawo Budowlane dopuszcza możliwość…
więcej