Jak uzyskać pozwolenie na budowę w 2023 roku

1. Kiedy wymagane jest pozwolenie na budowę? Generalnie prawo budowlane przewiduje dwie formy zgody organu na budowę obiektu budowlanego – jedną z nich jest zgłoszenie zamiaru budowy (dla inwestycji nieco „prostszych”), a drugą pozwolenie na budowę. Co do zasady roboty budowlane można rozpocząć jedynie na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę, a wyjątki od tej…