Dofinansowanie do paneli fotowoltaicznych dla właścicieli domków rekreacyjnych

W wyniku najnowszych informacji płynących z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarski Wodnej o dofinansowanie do instalacji paneli fotowoltaicznych w ramach programu „Mój Prąd” mogą starać się także właściciele domów rekreacyjnych. Fundusz wskazał bowiem, iż stan prawny nieruchomości, na których montowane są panele, nie jest poddawany analizie.

Wystarczające jest zatem, by osoby rekreacyjnie przebywające na swoich nieruchomościach (nie zameldowane tam) spełniały podstawowe wymogi ubiegania się o dofinansowanie – wytwarzanie energii elektrycznej na własne potrzeby oraz posiadanie umowy regulującej wprowadzenie do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji i to niekoniecznie mikroinstalacji umieszczonej na dachu budynku.

Tym niemniej, by dofinansowanie nie podlegało zwrotowi, konieczne jest eksploatowanie wskazanej instalacji przez okres minimum 3 lat od dnia wypłaty dofinansowania.

Omawiane dofinansowanie może zostać udzielone do wysokości 50% kosztów instalacji od 2kW do 10 kW, jednak nie więcej niż 5 000,00 zł. Zachęcająca do podjęcia się instalacji paneli fotowoltaicznych wydaje się też być ujednolicona 8% stawka podatku VAT dostawy oraz budowy każdej mikroistalacji OZE.