Nieruchomości – Kancelaria Radcy Prawnego Warszawa

Kancelaria Gospodarowania Nieruchomościami Warszawa  ma za zadanie pośredniczyć w obrocie nieruchomościami w Warszawie .

Przede wszystkim zajmuje się kwestiami związanymi z prawem własności, odnosi się do korzystania z nieruchomości oraz sposobów uzyskiwania dochodów.

Kancelaria zajmuje się tematyką granic wykonywania prawa własności nieruchomości – poczynając na geodezyjnym oznaczeniu nieruchomości, poprzez prawo sąsiedzkie, służebności: drogi koniecznej, czy te ustanowione w związku z przekroczeniem granic gruntu sąsiedniego przy wznoszeniu budynku, aż po rozwiązywanie problemów granic gruntów sąsiednich.

Kancelaria bierze również pod uwagę kwestie związane z planem zagospodarowania, dostosowując do tego nieruchomości.

Niezmiennie zajmujemy się też podstawowymi zagadnieniami obrotu nieruchomościami. Doradzamy co do przeniesienia własności nieruchomości (choćby w drodze sprzedaży lub darowizny) i uzgodnienia stanu księgi wieczystej ze stanem faktycznym, a także w sprawach podziału nieruchomości w trakcie czynności obrotu.

Można liczyć również na merytoryczne wsparciem, nie tylko przy umowach sprzedaży ale również w zakresie zasiedzenia czy wywłaszczenia.

Przygotowujemy porady dla naszych klientów w zakresie ochrony własności. Możemy przeprowadzić sprawy związane z roszczeniami odnośnie zwrotu nakładów czy roszczeniami negatoryjnymi.

Każdy może liczyć na profesjonalne doradztwo z naszej strony w zakresie kwestia takich jak współwłasność, korzystanie z niej.

Zajmujemy się zarówno problematyką użytkowania, jak i posiadania (samoistnego i zależnego) nieruchomości. Oczywiście zajmiemy się również postępowaniami wieczystoksięgowymi i hipoteką nieruchomości.